Norsk Luftambulanse er glad saken er avgjort

Mandag kom en dom fra Borgarting lagmannsrett som har gitt piloter og redningsmenn medhold om virksomhetsoverdragelse i en sak mot Norsk Luftambulanse (NLA)

Ansatte i Norsk Luftambulanse har vunnet frem i Borgarting lagmannsrett i et søksmål mot arbeidsgiveren. Her fra ett NLA-helikopter utenfor Torget.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Saken til de ansatte ble ført av Parat-advokater, og ifølge dem gir en enstemmig lagmannsrett de ansatte medhold i at de skal få ta med seg rettigheter og plikter fra forrige arbeidsgiver.