Brønnøy deler ut koronastøtte til bowlinghall og lekeland og mye mer

2,1 millioner kroner skal deles ut. Bowlinghall og lekeland i det gamle slakteriet er blant planene på tildelingslisten.
Nyheter

Flere bedrifter har søkt om koronamidler fra Brønnøy kommunes næringsfond. Alle kommunene på Sør-Helgeland har fått til sammen cirka 6,5 millioner kroner i koronastøtte til sine næringsfond fra fylkesrådet.