Ansatte vant i retten over Norsk Luftambulanse

Redningsmenn og piloter vant saken om virksomhetsoverdragelse i Borgarting lagmannsrett.

Norsk Luftambulanse ville ikke anerkjenne at reglene for virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse etter at selskapet nå har overdratt virksomheten til Luttransport Rotor Wing. I lagmannsretten vant de ansatte saken.  Foto: Ole Martin Wold

Nyheter

Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier lagmannsretten har gitt arbeidstakerne fullt medhold. Ni av saksøkerne som har fått jobb i Norsk Luftambulanse får anerkjennelse for den kompetansen de har med seg fra forrige arbeidsgiver.