Statsforvalteren følger opp de som har plantet utenlandske treslag ulovlig

Statsforvalteren i Nordland følger opp ulovlig plantede treslag. Helge-Erik Lilleheil har alt på det tørre etter Miljødirektoratets klagebehandling.

Sitkaskogen til Helge-Erik Lilleheil på Bø i Sømna ble godkjent av Miljødirektoratet, som behandlet klagen fra Naturvernforbundet, Sabima og WWF.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Helge-Erik Lilleheil i Sømna har det svart på hvitt at hans sitkagran er lovlig plantet. Han søkte i mars i fjor om å få sette ut 3.500 sitkagran på 15 mål til skogproduksjon. I august fikk han tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland, men senere samme måned kom det inn en felles klage fra Naturvernforbundet, Sabima (Tidligere: Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og WWF.