Maleklubb vil ut av loft for å få flere med

Den populære maleklubben Sømnapaletten har planer om å flytte for å bli mer tilgjengelig.

Maleklubben Sømnapaletten holder til på loftet i Doktorgården i Sømna. Her foto fra en tidligere utstilling i regi av Sømnapaletten.   Foto: Marthe K Nordhuus

Nyheter

Gjennom årene har Sømnapaletten holdt mange utstillinger, og hatt mye aktivitet. Nå ønsker de å inkludere flere i sin midte. Liv Julie Wågan har bedt om et kommunalt samarbeid, for å bringe paletten ned fra loftet hvor de holder til.