Helgeland Kraft vil dele 80 millioner med kommunene

Styret i Helgeland Kraft foreslår å dele 80 av de rundt 120 millionene som kommer inn gjennom salget av Helgeland Invest.
Nyheter

15. januar avholdes ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft, knyttet til disponering av salgsgevinsten på rundt 120 millioner fra aksjene i Helgeland Invest.