Her er en fjerdedel av sykepleierne i permisjon

Samtidig har flere sluttet. Den faste sykepleierstaben tilgjengelig for å gå vakter, er redusert fra 22 til til 15 ansatte siden samme tidspunkt i fjor .

Sømna kommunes pleie og omsorgstjenester består av omsorgssenter med sykehjem, kjøkken og hjemmebaserte tjenester.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Ansatte vil prøve ut noe annet å gjøre, og flere har fått barn i koronaåret.