Mange Torghatten-selgere må ut med en tredjedel i skatt

Hvis salget av Torghatten-aksjer til svenske EQT Infrastructure gjennomføres så vil mange privatpersoner og bedrifter på Sør-Helgeland få utbetalt store pengesummer, men det skal betales skatt på mye av dette.

Mens Brynjar Forbergskog og andre storeiere som har aksjer i Torghatten ASA gjennom egne aksjeselskaper slipper unna det meste av skatter og avgifter på sine oppgjør fra et eventuelt salg til EQT Infrastructure så må privatpersoner skatte nesten en tredjedel av sin gevinst fra salget. Storeierne må imidlertid også skatte hvis de velger å ta ut hele eller deler av sin gevinst som utbytte.  Foto: BÅRD PEDERSEN

Nyheter

Den erfarne revisoren Kai Rande fra Brønnøysund, som selv har en aksjepost i Torghatten ASA, sier hovedregelen er at man må betale 31,68 prosent skatt på gevinst etter aksjesalg.