– Jeg føler meg litt beklemt med å behandle denne saken

Ove Mortensen (Sp) hadde heller sett at det var pris som var avgjørende når kommunen skal velge mellom seks tilbydere til den kommunale eiendommen på Nes.

Ove Mortensens (t.v.) partikollega Eirin Sleteng og Alf Johan Breivik (t.h.) har sammen med flere gått sammen om å levere inn bud på den kommunale eiendommen på Nes. Dette gjorde dem inhabile da formannskapet ble orientert om saken mandag formiddag. Mortensen uttalte at han ikke var bekvem med å måtte velge mellom ulike konsept basert på skjønn og ikke utelukkende på pris.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Mandag fikk formannskapet orientering om de ulike konseptene til de seks tilbyderne som har lagt inn bud på kommunens eiendom på Nes. Denne delen av orienteringen ble lukket ved bruk av forvaltningslovens paragraf 13.1 annet ledd som omhandler forhold omkring forretningsforhold som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av «hensyn til den opplysningen angår.»