Sømna er Norges 6. mest kristne kommune

Presten kjenner seg igjen i tallene som viser at 156 prosent av barna døpes.
Nyheter

Det er Vårt Land som har laget en rangering av Norges mest kristne kommuner, hvor Klepp i Rogaland er på førsteplass. Avisa understreker at kåringen ikke er å anse som vitenskaplig, men den er basert på SSB-tall og prosent-andelen av innbyggerne.