Under 2.000 beboere på asylmottak for første gang siden 1997

Det bor nå 1.953 personer på UDIs asylmottak. Det er en nedgang på 22 prosent hittil i år og det laveste registrerte beboertallet siden 1997.
Nyheter

Ved årets begynnelse var det 2.510 beboere på UDIs asylmottak. UDI har nå 23 asylmottak, inkludert transittmottak og Nasjonalt ankomstsenter.