Disse glassbalkongene skaper besvær for utbygger i sentrum

Skal utbygger for det nye leilighetsbygget i Storgata få ha balkonger med glasskjermer, eller blir det for voldsomt?
Nyheter

Det blir tema i tirsdagens møte i formannskapet. Da skal politikerne ta stilling til om LOR eiendom AS skal få gjøre visse endringer på balkongene sammenlignet med rammetillatelsen som allerede er gitt for nybygget på den gamle tomta til Lokalmatbutikken, Storgata 68.