Skal peke ut alternative landingsplasser

Både Stokka Lufthavn og Holmen er egnede landingsplasser for nye redningshelikoptere, mener formannskapet.

De nye AW101 SAR Queen redningshelikoptrene er større, tyngre og har mer rotorvind enn de gamle. Det gjør mange akuttlandingsplasser for små til å ta i mot dem.   Foto: Carina Johansen / NTB

Nyheter

Alstahaug Arbeiderparti har i to omganger tatt opp spørsmålet om behovet for alternativ helikopterlandingsplass for de nye redningshelikoptrene som fases inn i Norge de neste to årene. I en interpellasjon i dagens formannskapsmøte, tok partiet opp spørsmålet på nytt.