Koronakrisen rammer Avinor hardt

Avinor fikk ett resultat før skatt på minus 456 millioner kroner i tredje kvartal. Uten krisehjelp fra staten ville underskuddet ha økt til 856 millioner.
Nyheter

«Avinors resultat og soliditet er sterkt negativt påvirket av koronapandemien i 2020, og det vil være behov for tilførsel av kapital utover det som allerede er gjennomført», heter det i børsmeldingen der Avinor legger fram resultatene for tredje kvartal.