Disse har flyttet ut av Brønnøy

Statistisk Sentralbyrås bakgrunnstall viser at de fleste utflytterne fra Brønnøy i tredje kvartal var unge voksne, og at en uvanlig stor andel av disse var innvandrere.

Ved voksenopplæringen i Brønnøy har rektor Terje Heggheim advart mot 25-årsregelen i over et år. Nå kan det se ut for scenarioet han fryktet er i ferd med å utspille seg.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Befolkningstallene kort repetert for Brønnøys del: Det ble født 13, det døde 18, det flyttet inn 71 og flyttet ut 148.