Stortinget åpner kontrollsak om oljeåpning i nord

Stortingets kontrollkomité kommer nå til å gå dypere inn i om regjeringen holdt tilbake informasjon da det ble åpnet for oljeaktivitet i Barentshavet sørøst.

Freddy André Øvstegård sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nyheter

NTB- Eirik Husøy

– Jeg er glad for at komiteen deler SVs syn og oppretter kontrollsak. Her må vi grave i hva daværende olje- og energiminister Ola Morten Boe (Sp) har visst og gjort, det vil en kontrollsak med høring bidra til, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Beslutningen om å opprette kontrollsak ble tatt på et møte i komiteen tirsdag.

– Hvis det er åpnet for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst på feilaktig grunnlag, er det alvorlig. Både regjeringens grunnlovsfestede informasjonsplikt til Stortinget og nyutlyste blokker i området i 25. konsesjonsrunde er i potten, sier Øvstegård.

Beslutningen om kontrollhøring ble imidlertid utsatt og tas først om en uke.

At dagens olje- og energiminister Tina Bru (H) ikke kan svare for Borten Moes vurderinger, kan peke mot at det blir en åpen høring i saken.

Kjernen i saken er om Stortinget hadde all relevant informasjon da det ble åpnet for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

Stortinget hadde tilgang til én rapport fra Oljedirektoratet da beslutningen om å åpne for oljeleting ble tatt i 2013. Men det fantes ytterligere én rapport, som konkluderte med at oljeleting i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Den fikk Stortinget aldri se.

Borten Moe mener at all relevant informasjon ble lagt fram for Stortinget.