Osteproduksjonen i Sømna har økt betydelig

Nordmenn spiser mer ost enn tidligere. I Sømna har produksjonen økt med 13 prosent sammenlignet med 2019.

Tine meieri på Berg i Sømna har økt produksjonsvolumet betydelig i 2020. Kurt A. Nilssen er meieribestyrer.   Foto: Bård Pedersen

Nyheter

I Sømna yster Tine Meieri Norvegia, Norvegia Fyldig, Norvegia lettere, Østavind og Gräddost i blokk som brukes til skivepakking. Norvegia har en solid vekst i 2020, per oktober er volumsalget ut av Tine økt med litt over 12 prosent.