– Bruk Tjøtta i eldreomsorgen

14 omsorgsboliger kan stå klare på Tjøtta med minimal innsats. Først trengs et budsjettvedtak. – Hvis vi hadde fått et ja, ville bygda tatt oppussingen på dugnad.

Tjøtta eldresenter ble lagt ned i 2010 etter kommunalt vedtak året før. Fram til 2018 fungerte det som bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Nå står senteret tomt.  Foto: John Ulvøy

Kommunen trenger bare å stille med maling og materialer

Nyheter

Det sier Arne Langset og Knut Nilsen i tverrpolitiske By og Land. De ønsker å gjøre et nytt forsøk på å blåse liv i det nedlagte Tjøtta eldresenter. Sammen med Guri Bosness i Tjøtta og Offersøy områdeutvalg viser de Helgelands Blad rundt i bygningen.