Rådmannen avventer kutt til 2021

I Bindals rådmann Knut Toresens forslag til budsjett og økonomiplan foreligger det ikke konkrete grep for å ta ned driften. Dette utsettes til 2022.

Rådmann Knut Toresen i Bindal vil bruke mer tid sammen med styringsgruppa før han vil legge frem konkrete forslag til omstillingstiltak i kommunen. Denne prosessen skyves til 2021.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

I 2019 ble det vedtatt at det skulle gjøres reduksjon i driften i Bindal kommune i hele økonomiplanperioden. Det var ikke definert hvilke nedbamanningstiltak eller hvilken omorganisering som skulle gjøres. Dette skulle etter planen konkretiseres i år, så kom korona og dette arbeidet blir utsatt med ett år. For å kjøpe tid brukes seks millioner fra disposisjonsfondet for å komme i balanse.