Gir ekstraordinær koronastøtte

Bindal kommune bevilger ekstraordinære tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av Covid-19 pandemien.

Mattis N. Segerberg (t.v.), Solveig Eide Kirkeland, Dag Lande, Simon Kveinå og Sindre Vikan på Bluegroves nye operasjonssentral på Terråk. De har fått ekstraordinær næringsstøtte som følge av statens krisepakke.  Foto: privat

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i fase tre av krisepakkene som er utdelt, bevilget Nordland 74,8 millioner i ekstraordinære midler.