Uavklart årsak etter fiskedød under not-impregnering

Mowi opplevde fiskedød i Istervika da et nytt, kobberholdig impregneringsmiddel ble tatt i bruk i fjor. Men det er ikke fastslått at hendelsen skyldtes impregneringa.

Fisk døde i forbindelse med impregnering av nøter på lokaliteten Istervika i Velfjorden i mars i fjor. Men det er ikke slått fast at fiskedøden skyldtes impregneringsmiddelet.   Foto: Jøran Horn

Nyheter

I mars i fjor skulle Mowi impregnere nøter på oppdrettslokaliteten Istervika, langt inne i Velfjorden i Brønnøy kommune.