Oppvekstsjef foreslår innsatsteam for skolemiljø i Brønnøyskolen

Konstituert oppvekstsjef Kjartan Paulsen mener at skolemiljø må prioriteres foran fag i klassene der problemene er størst.

Arvid Sandvær (Sp), utvalgsleder Liv Kristin Trælnes (Sp) og fungerende oppvekstsjef Kjartan Paulsen i Brønnøy kommune under driftsutvalg i Brønnøy.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det kommer frem i et saksfremlegg om tilstanden i Brønnøyskolen for driftsutvalg I som har møte førstkommende onsdag ført i pennen av Paulsen. Dette kommer fram under underpunktet «Skolemiljø og elevundersøkelsen».