Produsent av not-impregnering vil ha sterk reduksjon i bruken av kobber

Som storprodusent av notimpregnering, bidrar Steen-Hansen AS til oppdrettsnæringas kobberutslipp i havet. – Vi har som mål å redusere kobberbruken med 80 prosent, sier operasjonsansvarlig Ulrik Ulriksen.

– Nå opplever vi at mange kunder ikke vil bære bekjent med å bruke produkter som ikke er bærekraftige. Det er ei utvikling vi ønsker velkommen, sier Ulrik Ulriksen, operasjonsansvarlig i Steen-Hansen AS.   Foto: Privat

Nyheter

Onsdag skrev Helgelands Blad om de knallrøde kobberverdiene som har blitt målt under oppdrettslokaliteter i Dønna, Brønnøy og Sømna, og som gjør at Mowi vil gå bort fra kobberbasert notimpregnering disse stedene.