Far frykter ulykker med skolebarna langs Fv 17

Barna til Gunnar Larsen og naboens barn rett over veien har ikke bussholdeplass der hvor de slippes av med skolebussen. Han frykter at det kan skje ulykker.

Julian Larsen (12) og Charlotte Larsen (13) tar skolebussen fra Kjelleidet til Bindalseidet daglig. De må krysse Fv. 17 når de går av bussen på vei hjem fra skolen, dette bekymrer foreldrene.  Foto: privat

Nyheter

På Kjelleidet ved Heilhornet gjestegård skal fartsgrensen økes fra 70 til 80 kilometer i timen. I en slak sving på denne strekningen er det en avkjørsel på hver side av Fv 17. Her veksler bussen på å kjøre til side i veikrysset for å ta på skolebarn på morgen og slippe dem av på ettermiddagen.