Bedrifter kan søke næringsstøtte fra koronafond

Vevelstad har fått kr 983.000 fra staten til styrking av kommunale næringsfond.

Vevelstad inviterer bedrifter og næringsaktører til å søke koronastøtte.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Bedrifter og næringsdrivende som har hatt inntektstap i forbindelse med koronapandemien kan søke midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.