Elleve lag og foreninger får 47.000 i koronastøtte

Lag og foreninger får dekket deler av inntektstapet som følge av pandemien.

Vevelstad sangkor er blant mottakerne av koronamidler.  Foto: Greta Karsen

Nyheter

Staten har gjennom ulike krisepakker kompensert bortfall av inntekter på grunn av covid-19. Vevelstad kommune inviterte lag og foreninger til å sende inn søknader om støtte.