Budsjettforslag: Stillingskutt, nysatsing på aktivitetspark og næringskonsulent

Kommunedirektøren i Vevelstad peker ut kursen mot omstilling for å møte nedgangen i folketallet og legge til rette for ny virksomhet i kommunen.

Kommunedirektør Kirsti Tømmervold la fram sitt budsjettforslag i formannskapet onsdag. Her på talerstolen i det påfølgende kommunestyremøtet.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Vevelstad har nå 458 innbyggere. Det er en nedgang på 54 de siste fem årene. Kurven for unger peker nedover for 2021 , deretter flater den ut, mens det blir flere eldre i årene som kommer.