Peacepainting-senter på skissestadiet

Nylig vedtok kommunestyret i Bindal reguleringsplanen for Peacepainting Center som skal bygges på Guldvikhaugen ved Holm.
Nyheter

Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center er utarbeidet av Rambøl på vegne av Peacepainting Center AS.