Sp mener Rop-forslag kan forebygge flere tragedier

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) mener partiets representantforslag kan bidra til å unngå at psykisk syke blir overlatt til seg selv.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth la sammen med flere andre Sp-representanter fram en forslag for styrking av Rop-tjenesten i juni i år.   Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Nyheter

Representantforslaget fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Åslaug Sem-Jacobsen, Siv Mossleth og Kjersti Toppe ble levert i juni og ligger nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité. Til våren skal Stortinget ta stilling til det.