Kommunestyret skal avgjøre eiendomssalg

Vega kommune har en stor eiendom på Nes ute for salg. Budfrist er 27. november.

Ordfører Andre Møller og resten av formannskapet skal holde ekstraordinært formannskapsmøte i desember for å vurdere eventuelle bud på eiendommen på Nes.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Formannskapet i Vega kommune skal ha ekstraordinært møte mandag 7. desember for å diskutere eventuelle bud som kommer inn på kommunens eiendom på Nes. Denne består av det gamle samvirkelaget med kontor i andre etasje og kafe i underetasjen. I tillegg er det lagerbygg på eiendommen.