Kommuneoverlege om streikekrav: - En katastrofe for småkommuner

Kommuneoverlege i Bindal Trond Iversen mener streikekravet om at den enkelte lege må gi sitt samtykke dersom han skal jobbe mer enn syv timer legevakt vil gjøre vondt verre i distrikskommunene.

Kommuneoverlege i Bindal Trond Iversen.  Foto: Privat

Nyheter

Mandag ble 23 leger tatt ut i streik, fordelt på Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Narvik.