Fylkesmannen etterlyser svar om felles forliksråd

Politiet har kontaktet Fylkesmannen for å få oppklart uklarheter.

Fylkesmannen i Nordland etterlyser svar om nytt felles forliksråd fra kommunene på Sør-Helgeland.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Den 21. oktober sendte Fylkesmannen i Nordland brev til Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad kommuner. Fylkesmannen gjør dette på bakgrunn av en henvendelse fra politiet om at det er uklarheter om opprettelse av felles forliksråd, samt valg av medlemmer og varamedlemmer.