Stenger ikke basseng likevel

Brønnøy kommune stenger likevel ikke bassenget på Salhus skole.
Nyheter

Onsdag ettermiddag skrev kommunen følgende på sin facebookside:

- Salhus basseng stenges med umiddelbar virkning! I forbindelse med rutinemessig vann-prøvetaking i henhold til våre internkontrollrutiner har siste prøvesvar kommet med verdier over anbefalte grenseverdier. Vi starter derfor umiddelbart straks-tiltak for å være på sikker side.

På spørsmål om det dreier seg om legionella bekrefter eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre i kommunen at det er tilsvarene prøver som ble tatt da Brønnøyhallen og samfunnshuset nylig måtte stenge.

Siste: Like før klokken halv fem forteller Sæthre til BAnett at bassenget likevel ikke stenger. Det dreier seg om "menneskelig lesefeil". Prøver har blitt feiltolket, men laboratoriet har nå bekreftet at vannkvaliteten er bra.Åpner Brønnøyhallen og samfunnshuset

Prøvesvarene for legionella var negative.

 

Brønnøyhallen og samfunnshuset stenges med øyeblikkelig virkning

Legionella-verdier gjør at det må vaskes og spyles.

 

Brønnøyhallen, Samfunnshuset og Salhushallen stenges til uka

Brønnøy kommune varsler stenging på grunn av manglende kapasitet hos renholdsavdelingen.