Lang venteliste for saker til forliksrådet

Et nytt felles forliksråd for fire Sør-Helgelandskommuner er vedtatt, men ikke iverksatt. Det gir lang venteliste.

Lensmann Roger Stangnes bekrefter at et nytt felles forliksråd for Sør-Helgeland ikke er konstituert. Per i dag står 70 saker ubehandlet av forliksrådet.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

For snart ett år siden rettet lensmann Roger Stangnes forespørsel til Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna kommuner om opprettelse av et felles forliksråd for de fire kommunene. Alle kommunene, med unntak av Brønnøy, vedtok dette før nyttår i 2019. Brønnøy vedtok dette i februar i 2020.