Dømt til fengsel etter påkjørsel i fotgjengerfelt

Tiltalte forklarte i retten at han aldri så mannen som krysset fotgjengerfeltet i Sandnessjøen sentrum i 2018. Nå er han dømt til 30 dager fengsel.
Nyheter

Mannen som ble påkjørt hadde nesten krysset hele veien da ulykken skjedde. Han ble alvorlig skadet, fikk flere brudd og måtte opereres etter påkjørselen som skjedde i november 2018. Tross medisinsk og kirurgisk behandling har han fått varige skader.