Kommunen søker juridisk bistand

Vega kommune vil ha hjelp fra advokatene i KS når det gjelder oppdrett i kommunen.

Ordfører Andre Møller og formannskapet i Vega kommune har kontaktet advokatene i KS for å få bistand.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Vega kommune vedtok siste gang sin del av det interkommunale planverket Kystplan Helgeland i juni 2019. Den ble vedtatt uten å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen og Riksantikvaren. Planen ble i fjor oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for klagebehandling.