Får ikke skille ut hyttetomt

Vegapolitikerne sa nei.
Nyheter

Åshild Skjevling har søkt om fradeling av eiendom til hyttetomt på Rørøy. For å kunne gjøre dette måtte politikerne innvilge dispensasjon fra kommuneplanen. Det aktuelle området ligger innenfor R12 i kommuneplanen og har krav om regulering. Politikerne fulgte rådmannens innstilling om avslag begrunnet i at en dispensasjon vil kunne legge hindringer i hvordan området kan utnyttes ved en seinere regulering.