Må svare på nye spørsmål om Hulda & co

Helseministeren må svare på spørsmål i Stortinget om Helsetilsynets kritikk mot ledelsen i Helgelandssykehuset.
Nyheter

Artikler i Helgelands Blad, som forteller om den omfattende kritikken Helsetilsynet har mot ledelsen i Helgelandssykehuset, blir nå tema i Stortinget.