Brønnøy kommune får det glatte lag i brann-dommen

I dommen fra Alstahaug tingrett er tingrettsdommer Terje Gerhard Andersen svært kritisk til Brønnøy kommunes oppfølging av den domfelte unge mannen.

Tingrettsdommer Terje Gerhard Andersen er til dels svært kritisk mot Brønnøy kommune i dommen mot en ung mann som nå er domfelt for seks branner i Brønnøysund i 2019.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

«Når samfunnet svikter ved gjennomføringen av ungdomsstraffen slik at den ønskede rehabilitering uteblir eller reduseres, finner retten det ikke rimelig at de straffbare forhold som lå til grunn for idømmelsen av ungdomsstraffen skal tillegges vekt i straffeskjerpende retning ved den idømmelse av straff retten nå skal foreta».