Ingen i hele Norge har brukt mer penger på PR-byrå

Helgelandssykehuset er suveren norgesmester i pengebruk på PR-tjenester, framgår av en redegjørelse fra helseminister Bent Høie.

Helgelandssykehuset og adm. dir. Hulda Gunnlaugsdóttir planla å bruke en halv million kroner på kommunikasjonsbistanden fra byrået Wergeland/Apenes. Så langt har foretaket brukt tre ganger så mye.   Foto: Leif Steinholt

Nyheter

Etter Helgelands Blads avsløring av lekkasjeskandalen i Helgelandssykehuset, ba stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) ministeren finne ut hvor mye norske helseforetak har brukt på kjøp av eksterne PR-tjenester.