Sandnessjøen sykehus i landstoppen på slagbehandling

Bare sykehusene i Hamar og Ålesund har tilsvarende grad av måloppnåelse innen slagbehandling som sykehuset i Sandnessjøen.

Fra akuttkirurgisk avdeling i Sandnessjøen sykehus.   Foto: Helgelandssykehuset

Nyheter

Det går frem av Norsk Hjerneslagsregister årsrapport 2019. Sykehusene i Levanger og Namsos kan ikke måle seg med Sandnessjøen, heller ikke St. Olavs. Bare sykehusene i Hamar og Ålesund har tilsvarende grad av måloppnåelse på de 11 målte kvalitetsindikatorene i undersøkelsen.


NRK har omtalt årsrapporten for håndtering av hjerneslag, hvor LHL uttaler at det er for store forskjeller i behandlingstilbud; det varierer alt etter hvor du bor.

Noen får hjelp raskt; andre må vente

Sølvi Monsen Bagge fra Kirkenes fikk slag for fem år siden. Hun føler seg heldig som fikk den hjelpen hun hadde behov for, spesielt fra det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) ved Kirkenes sykehus.

– Jeg har fått helt topp behandling. Vi er så heldig at vi har ART i Kirkenes som har fulgt meg opp i tre år etter slaget. De har hjulpet meg med alt mulig, sier hun til NRK.

Ambulant rehabiliteringsteam bistår voksne med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte problemer.

Likevel har Monsen Bagge hørt historier der det ikke har gått like bra som det har gått med henne.

– Jeg har snakket med over hundre andre slagpasienter, og det er et stort sprik. Noen får verken informasjon eller hjelp, sier hun.
 

Årsrapportens liste over kriterier som sykehusene skal oppfylle 


Alle er ikke like heldige som Monsen Bagge, ifølge generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar som har uttalt seg til NRK.

Adressen din avgjør

– Satt på spissen så er adressen din ganske avgjørende for hvordan det skal gå når du får et hjerneslag, sier han.

Selv om Norge hevder seg i verdenstoppen når det gjelder overlevende etter hjerneslag, er forskjellene for store innad i landet vårt, mener Skar.

– Hvis du for eksempel er i Drammen, hvor man får nesten 64 prosent til sykehuset innen fire timer, så er det tryggere der enn i for eksempel Haugesund, hvor under 30 prosent kommer seg til sykehuset innen samme tid.

Bare i Nord-Norge er det store forskjeller på hvilken behandling man får ved slag.

I rapporten kommer det frem at i Tromsø Mosjøen og Sandnessjøen oppnår høy eller moderat måloppnåelse, mens Kirkenes, Hammerfest, Mo i Rana, Narvik, Bodø, Lofoten og Vesterålen har en til flere indikatorer med lav oppnåelse.

Det skåres spesielt lavt på registrert oppfølgning etter slag, forklarer Skar.

– På dette punktet er det så store variasjoner i Norge. I Stavanger har de 98 prosent på dette punktet, mens i Narvik er det 15 prosent, sier Skar til NRK.Brønnøy skal utrede eierskap i Rehabiliteringen bedre

Brønnøyrådmann Helge Thorsen sier at avtalen ville innebære å forplikte seg til kjøp av rehabiliteringstjenester for 1,5 millioner kroner i 2021.Brønnøyordføreren ønsker at kommunen blir medeier i Helgeland rehabilitering

- Veldig bra, sier hjerteopererte Solrunn Saus. Men invitasjonen til et felles eierskap i Helgeland rehabilitering stod ikke på dagsorden da det fagpolitiske rådet for helsesaker, Driftsutvalg I, møttes i Brønnøy i dag.Gerd (80) brakk begge beina. Nå kan hun gå igjen

– Takket være Helgeland rehabilitering kommer jeg meg hjem, og ikke på institusjon. Nå må kommunene samarbeide slik at vi ikke mister dette viktige tilbudet, sier pensjonist Gerd Bugge.


-Det er innbyggerne som betaler, understreket kommunedirektør Arne Johansen i Sømna, som påpekte at Helgeland rehabilitering forventes å ha nærmere 4 millioner kroner i underskudd kommende år.

-Innsalg er viktig uansett om det er privat eller offentlig virksomhet, sa kommunestyrerepresentant Anette Einarsen (Ap), som også påpekte at pasienter må gjøres oppmerksom på sine rettigheter til rehabilitering.

Helgeland rehabiliterings potensiale

De ansatte ved Helgeland Rehabilitering innehar høy og spesialisert kompetanse innen rehabilitering. Dette kan danne utgangspunkt for utvikling av undervisningsopplegg av høy kvalitet, med bistand til kommuner på utvikling.

Opplevelsesnæringen og helseturisme er i dag blant de største vekstnæringen internasjonalt. omdannes Helgeland Rehabilitering til et ressurssenter for Rehabilitering kan helse- og velværeturisme inngå i produktporteføljen.

Helgeland Rehabilitering ligger helt sør i helseregion Nord, og utgjør en grensepost mot Helse Midt-Norge. Dette er en strategisk posisjon som kan utnyttes ytterligere til beste både for regionen og landsdelen

Potensiale ressurssenter:

Et ressurssenter kan få store positive ringvirkninger for Sømna kommune og bidra til målrettet identitetsbygging for befolkningen. Økt tilstrømming av besøkende vil bety mye for eksisterende næringsliv innen servicenæringen. Opplevelsesnæringen og helseturisme er blant de største vekstnæringene internasjonalt. Utvikles Helgeland Rehabilitering til et ressurssenter for rehabilitering kan det gi grobunn for utvikling av helse/velværeturisme og spinn-off-effekter. Naturen og kulturlandskapet er hovedingredienser i opplevelsen av å besøke Helgeland, men fasiliteter og produkter må være av høy kvalitet for å tilfredsstille betalingsvillige, men krevende kunder

Kilde: Vesir, Helgeland rehabilitering 2025.Funn og anbefalinger fra forprosjektetKommunedirektørens innstilling: Lykkes innen 1. oktober eller avvikling

 Driften ved Helgeland Rehabilitering opprettholdes forutsatt at man klarer å etablere intensjonsavtaler med samarbeidskommuner eller private investorer/organisasjoner om etablering av frittstående selskap og/eller et utviklingsprosjekt innen 01.10.2020. Det må være tilstrekkelig grunnlag interessenter. Dersom man ikke lykkes med denne satsingen, vil man gå over til en avviklingsstrategi med sikte på avvikling av Helgeland rehabilitering fra og med 01.01.21.

 Dersom det er grunnlag for et utviklingsprosjekt 01.10.20, vil dette prosjektet kunne jobbe videre med valg av selskapsform og en virksomhetsoverdragelse fra 01.01.21, og det økonomiske grunnlaget for videre drift samt investeringsbehov. Prosjektet gis frist for å levere en rapport til prosjektets samarbeidskommuner som viser bærekraftig drift innen 01.03.21.

 Ved prolongering av avtalen med Helse – Nord ut 2021 må det settes som vilkår at Sømna kommune kan terminere avtalen med 3 mnd varsel på beslutningspunktene 01.10.20 og 01.03.21 uten økonomiske forpliktelser på gjenstående tid av kontrakten.

 Det forutsettes at videre prosess forankres politisk på beslutningspunkt 01.10.20 og 01.03.21.Fakta om Helgeland rehabilitering, kontrakt og subsidiering

HRIS er en rehabiliteringsinstitusjon beliggende i Sømna kommune som tilbyr spesialisert rehabilitering innen en rekke områder

• Helse Nord RHF er den eneste kunden og dermed inntektskilden, med en kontrakt som løper ut 2020

Helse Nord RHF har forespurt Helgeland Rehabilitering om å forlenge kontrakten ut 2021. Pr 9. juni er ikke kontrakten prolongert

• HRIS er organisert som en avdeling i Sømna kommune

• Det er i dag 14 kommunale årsverk tilknyttet institusjonen

• HRIS har en enhetsleder, mens kommunedirektøren ivaretar ansvaret som daglig leder

• Den økonomiske situasjonen for HRIS er kritisk, og krever tiltak

• Underskudd så langt er dekket gjennom kommunale fondsmidler

• Kommunen leverer administrative tjenester til Helgeland Rehabilitering til en verdi av ca kr 750 000,-i året som ikke belastes regnskapet til HRIS. Denne praksisen er ikke i samsvar med reglene for offentlig støtte.viser til KS-advokat sin betenkning om utskillelse av Helgeland Rehabilitering som egen virksomhet (14.02.2018)

Kilde: Vesir rapport "Helgeland rehabilitering 2025 Funn og anbefalinger fra forprosjektet"
14 ansatte i fritt spill

Kommunestyret gir Helgeland Rehabilitering tre måneder

Innen 1. oktober må det være en plan og investorer på plass for å sikre sunn drift som et eget selskap, hvis ikke er det kroken på døra for Helgeland Rehabilitering.