Sørhelgelending frikjent for vold og mishandling etter fire rettssaker

Høyesterett opphevet dommen mot mannen i fjor. Nå er dommen fra lagmannsretten klar.

Mannen er etter fire rettssaker, hvorav en i Høyesterett, frikjent for mishandling.  Foto: Andreas Haldorsen, Wikimedia Commons

Nyheter

Siste: Påtalemyndigheten ved Nordland Statsadvokatembeter opplyser tirsdag til BA at de godkjenner den frifinnende dommen. Den blir dermed ikke anket.