Halverte sykefraværet

De tre første månedene i år var sykefraværet i Bindal kommune høyt, nå er det halvert.

I løpet av årets tre første måneder var var det et sykefravær i Bindal kommune på hele 12.5 prosent. Nå er fraværet halvert.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Kommunestyret i Bindal har bedt om at det rapporteres om kommunalt sykefravær to ganger i året.