Ber om fritak fra politiske verv

Kommunestyrerepresentant i Bindal ber om fritak.

Kommunestyrerepresentant Astrid Karlsdatter Kalvik (Sp) ber om fritak fra sine politiske verv i Bindal kommune frem til 1. august 2021.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Astrid Karlsdatter Kalvik opplyser i epost datert 27.08.2020 til Bindal kommune at hun har fått jobb ved videregående skole i Mosjøen og hun søker fritak for sine politiske verv i perioden 01.09.2020 –01.08.2021. Hun begrunner søknaden med ny jobb og lang reiseavstand til Bindal.