Regjeringen forlenger avtalene med Widerøe, SAS og Norwegian om flytilbudet ut året

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året. Avtalen har en prislapp på nærmere 190 millioner kroner.
Nyheter

Samferdselsdepartementet har fornyet avtalene med Widerøe, SAS og Norwegian, som først ble inngått 25. mars.