Elever i grunnskolen skal ha utendørs svømming

Fra og med i høst har elever i grunnskolen krav på utendørs svømmeopplæring. Friluftsrådene på Helgeland er i gang med opplæring av lærere.

Friluftsrådene på Helgeland har hver sin henger med utstyr for å drive aktiviteter ute i vannet.  Foto: Helgeland friluftsråd Kursing

Nyheter

«Trygt Hav Helgeland» heter prosjektet som de tre friluftsrådene på Helgeland har gått sammen om, og som blant annet skal forberede skolen på innholdet i den nye læreplanen i kroppsøving som trådte i kraft i august i år.