Rekefisker mener fiskeriavis frikjenner oppdrettere med feilaktig bevis

Rekefisker Tor Inge Larsen er sjokkert over en artikkel i Fiskeribladet. Han mener avisen bruker feilaktig statistikk for å frikjenne oppdrettsnæringen fra å ha en påvirkning på rekebestanden langs kysten.

Rekefisker Tor Inge Larsen mener Fiskeribladet bruker tendensiøse tall for å idioterklære ham og frikjenne oppdrettere for bruk av lusemidler.  Foto: Bård Pedersen

Når det gjelder denne saken så mener jeg at Fiskeribladet har for tynt grunnlag til å komme med bastante konklusjoner

Charles Aas , avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag
Nyheter

Fiskeribladet har hentet ut fangsstatistikk for fangstfelt 618 i Nordland hos Norges Råfisklag. Fangstfelt 618 omtales i tabellen som "Hortafjorden og ved Leka".