Dagrunn mistet trygghetsalarmen etter kabelbrudd hos Telenor

Telenor sier feilen er for dyr å utbedre.

Dagrunn Hansen og øvrige beboere i borettslaget i Duradika mistet plutselig fastlinjen til Telenor 1. september. For Hansen betydde dette at trygghetsalarmen hennes sluttet å virke. Sønnen Rune Karter kontaktet Telenor og det som møtte ham da gjorde ham frustrert og forbannet.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

I borettslaget i Duradika bor Dagrunn Hansen alene i sin leilighet. Hun har besøk av hjemmesykepleie og hjemmehjelp daglig, og i tillegg har hun hatt en trygghetsalarm knyttet opp til telefonlinjen til Telenor.