Sjeldent funn fra vikingtiden er avdekket

På Fuglstad i Bindal har det de siste tre ukene vært gjort funn av tufter etter ukjent bosetting fra vikingtiden.

Langs Åelva ved Fuglstad i Bindal er det gjort funn av et bosted fra vikingtiden. Elva er i ferd med å spise seg innpå kulturminnet og derfor har Vitenskapsmuseet ved NTNU gjort nødutgraving her de tre siste ukene.   Foto: Odd Walter Bakksjø

Nyheter

Det var fylkesarkeolog Trine Johnson i Nordland fylkeskommune som først ble gjort oppmerksom på stedet etter å ha blitt varslet av avdelingsleder ved Helgeland Museum i Bindal Odd Walter Bakksjø.