Klarer du denne trafikknøtten?

Hva skal du gjøre som syklist her?

Gang- og sykkelstien krysser fylkesveien ved Prix Farmen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det er kun gående som har «forkjørsrett» i gangfeltet.

– Bussjåfører har kontaktet oss om flere nestenulykker med syklister i gangfelt. Det er sånn at når du skal sykle over gangfelt, så har du vikeplikt, sier lensmann Roger Stangnes.

Det samme gjelder på gang- og sykkelstier, minner lensmannen om.

– Der har bilene som kommer fra kryssende vei vikeplikt for gående. Men kjørende har ikke vikeplikt for syklister. Det siste er ikke like åpenbart, men sånn er trafikkreglene, sier Roger Stangnes.